Offenlegung gemäß Art. 10 Informationen Anlageoptionen:

Anlagekonzepte

Kennung
Offenlegung gemäß Art. 10
Anlagekonzept:

Sicherungsvermögen

Anlagekonzept:

Sicherungsvermögen VKBPKVvAG

Anlagekonzept:

Sicherungsvermögen VKBPK

Anlagekonzept:

Sicherungsvermögen Island

Anlagekonzept:

InvestmentKonzept

Anlagekonzept:

ROK Chance

VKBintern663
Anlagekonzept:

SOK

VKBintern695
Anlagekonzept:

SOK VKBPK

VKBintern695
Anlagekonzept:

NOA – Nachhaltig orientierte Anlage

VKBintern707
Anlagekonzept:

NOA VKBPK – Nachhaltig orientierte Anlage

VKBintern707
Anlagekonzept:

IOK2 – Indexorientierte Kapitalanlage2

VKBintern718
Anlagekonzept:

IOK2 – Indexorientierte Kapitalanlage2 Island

VKBintern718
Anlagekonzept:

ROK Zukunft

VKBintern727