Ihr Berater vor Ort

Löw & Kraus Finanzdienstleistungs GbR

Bahnhofstr. 7
82223 Eichenau


Öffnungszeiten:

Mo - Do: 08:30 - 13:30
Fr: 09:00 - 13:30
Sa, So: geschlossen
Termine gerne jederzeit nach Vereinbarung

soukromého úrazového pojištění

Nejdůležitější základní plnění

 
Částky vyplácené v případě invalidity
Plnění od jakéhokoliv měřitelného stupně invalidity, sjednávaná individuálně v rozsahu mezi 10 000 EUR a 2 200 000* EUR.
 • Okamžité plnění u určitých druhů zranění, např. při zlomenině pažní kosti 5 procent částky pro případ invalidity.
Úrazová renta
Od stupně invalidity v rozsahu 50 % vyplácíme plnou sjednanou úrazovou rentu. Nebo si sjednejte měsíční úrazovou rentu od 30% stupně invalidity, která je až po 49 % odstupňována podle stupně invalidity.
Výši si můžete sjednat individuálně v částce od 200 do 4 000 EUR měsíčně.

Naše doplňková plnění

 
Denní dávky při pobytu v nemocnici
Až 100 EUR denně po dobu až tří let.
Plnění v případě smrti způsobené úrazem
Sjednané až do výše 500 000 EUR; k vyplacení dojde i v případě nezvěstnosti.
Úrazové denní dávky
Při pracovní neschopnosti následkem úrazu vyplácíme od 43. dne úrazové denní dávky (max. 1 rok).

Vaše plnění rostou spolu s Vašimi životními náklady

Je možné dynamické navýšení pojistných částek. Tím lze vyrovnat zvyšování všeobecných životních nákladů.

Plnění prostřednictvím služeb

Aby mohli všichni využívat služby „každodenního manažera“ a „rehabilitačního manažera“, musí se sjednat např. u manželů/osob v partnerském soužití a rodin pro všechny osoby.
* Suma částek vyplácených v případě invalidity a stávající hodnoty renty max. 2,2 mil. EUR
 
Rehabilitační manažer
 • Management rehabilitace / psychologická podpora. Pomůžeme Vám při výběru specializovaných klinik, léčebných postupů a odborných lékařů za účelem optimální léčby.
 • Znovuzačlenění do zaměstnání, opatření k přeškolení. Pomůžeme Vám při znovuzačlenění do zaměstnání nebo Vám poskytneme poradenství ohledně opatření k přeškolení a převezmeme náklady.
 • Zorganizování přestavby bytu, domu nebo motorového vozidla, aby vyhovovaly potřebám postiženého.
Každodenní manažer
Činnosti související s provozem domácnosti, jako jsou např. stravovací služby, úklid bytu, nákupy, služby praní, přepravní služby.
  • Péče o děti: převzetí nákladů na výpomoc v domácnosti, chůvu pro dítě v případě pobytu rodičů v nemocnici nebo jejich smrti.
  • Náklady na doučování, nemůže-li se pojištěné dítě účastnit školního vyučování.
  • Umístění domácích zvířat.
Při pobytu v nemocnici následkem úrazu či dokonce smrti zorganizujeme umístění Vašich domácích zvířat a poneseme s tím spojené náklady.
Každodenní manažer funguje tehdy, nejste-li toho po pobytu v nemocnici sami schopni.
U rodin
Pro děti do 21 let:
 • Rooming-in (společný pobyt na pokoji s dítětem).
 • Plná sirotčí penze.
 • Osvobození od příspěvků v případě smrti pojistníka.
Preventivní péče o rodinu:
 • V případě sňatku nebo narození dítěte – tyto osoby získávají okamžité spolupojištění na tři měsíce bez dodatečného příspěvku.
  Při uzavření úrazového pojištění do tří měsíců od narození získává Vaše dítě roční pojistné krytí bez nutnosti platit příspěvky.

Obecná plnění

Ztráta zaměstnání
Přijde-li pojištěnec o zaměstnání, pozastavíme u smlouvy placení pojistného, a to při plném pojistném krytí, až na dobu 12 měsíců.
Náklady na vyproštění
Náklady na vyproštění až do výše 50 000 EUR.
V rámci toho nahrazujeme také náklady na použití tlakové komory po úrazech při potápění nebo u výškové nemoci.
Náklady na kosmetické operace
Kosmetické operace až do výše 50 000 EUR
(ošetření zubů/zubní náhrady až do výše 10 000 EUR).
Náklady na lázeňskou léčbu
Náklady na lázeňskou léčbu 5 000 EUR.
 

Spolupojištění se vztahuje na

Již existující onemocnění
Jsou započítána až tehdy, pokud se na následcích úrazu spolupodílela převážnou měrou – nejméně z 60 procent.
Úrazy v důsledku poruch vědomí
Například po srdečním infarktu, úžehu nebo záchvatu slabosti.
Infekce po kousnutí klíštětem
Kousnutí klíštětem uznáváme jako pojistnou událost.
Infekce
Plnění poskytujeme také u následků infekcí, k jejichž přenosu došlo na základě menších poranění kůže nebo bodnutí hmyzem.
Spolupojištěná jsou rovněž ochranná očkování proti výše zmíněným infekčním onemocněním, utrpí-li kvůli nim pojištěná osoba zdravotní újmu. To platí také pro alergické reakce v důsledku bodnutí hmyzem.
Otrava jídlem
Pojistíme Vás proti následkům otrav jídlem (ne však alkoholem).
 

soukromého úrazového pojištění

Nejdůležitější základní plnění

 
Částky vyplácené v případě invalidity
Plnění od jakéhokoliv měřitelného stupně invalidity, sjednávaná individuálně v rozsahu mezi 10 000 EUR a 2 200 000* EUR.
 • Okamžité plnění u určitých druhů zranění, např. při zlomenině pažní kosti 5 procent částky pro případ invalidity. 
Úrazová renta
Od stupně invalidity v rozsahu 50 % vyplácíme plnou sjednanou úrazovou rentu. Nebo si sjednejte měsíční úrazovou rentu od 30% stupně invalidity, která je až po 49 % odstupňována podle stupně invalidity.
Výši si můžete sjednat individuálně v částce od 200 do 4 000 EUR měsíčně.
 

Naše doplňková plnění

 
Denní dávky při pobytu v nemocnici
 Až 100 EUR denně po dobu až tří let.
Plnění v případě smrti způsobené úrazem
 Sjednané až do výše 500 000 EUR; k vyplacení dojde i v případě  nezvěstnosti.
Úrazové denní dávky
 Při pracovní neschopnosti následkem úrazu vyplácíme od 43. dne úrazové  denní dávky (max. 1 rok).
 

Vaše plnění rostou spolu s Vašimi životními náklady

Je možné dynamické navýšení pojistných částek. Tím lze vyrovnat zvyšování všeobecných životních nákladů.

Plnění prostřednictvím služeb

Aby mohli všichni využívat služby „každodenního manažera“ a „rehabilitačního manažera“, musí se sjednat např. u manželů/osob v partnerském soužití a rodin pro všechny osoby.
* Suma částek vyplácených v případě invalidity a stávající hodnoty renty max. 2,2 mil. EUR
 
 Rehabilitační manažer
 • Management rehabilitace / psychologická podpora. Pomůžeme Vám při výběru specializovaných klinik, léčebných postupů a odborných lékařů za účelem optimální léčby.
 • Znovuzačlenění do zaměstnání, opatření k přeškolení. Pomůžeme Vám při znovuzačlenění do zaměstnání nebo Vám poskytneme poradenství ohledně opatření k přeškolení a převezmeme náklady.
 • Zorganizování přestavby bytu, domu nebo motorového vozidla, aby vyhovovaly potřebám postiženého.
 Každodenní manažer
 Činnosti související s provozem domácnosti, jako jsou např. stravovací  služby, úklid bytu, nákupy, služby praní, přepravní služby.
  • Péče o děti: převzetí nákladů na výpomoc v domácnosti, chůvu pro dítě v případě pobytu rodičů v nemocnici nebo jejich smrti.
  • Náklady na doučování, nemůže-li se pojištěné dítě účastnit školního vyučování.
  • Umístění domácích zvířat.
 Při pobytu v nemocnici následkem úrazu či dokonce smrti zorganizujeme  umístění Vašich domácích zvířat a poneseme s tím spojené náklady.
 Každodenní manažer funguje tehdy, nejste-li toho po pobytu v nemocnici  sami schopni.
 U rodin
 Pro děti do 21 let:
 • Rooming-in (společný pobyt na pokoji s dítětem).
 • Plná sirotčí penze.
 • Osvobození od příspěvků v případě smrti pojistníka.
 Preventivní péče o rodinu:
 • V případě sňatku nebo narození dítěte – tyto osoby získávají okamžité spolupojištění na tři měsíce bez dodatečného příspěvku.
  Při uzavření úrazového pojištění do tří měsíců od narození získává Vaše dítě roční pojistné krytí bez nutnosti platit příspěvky.

Obecná plnění

 Ztráta zaměstnání
 Přijde-li pojištěnec o zaměstnání, pozastavíme u smlouvy placení pojistného,  a to při plném pojistném krytí, až na dobu 12 měsíců.
 Náklady na vyproštění
 Náklady na vyproštění až do výše 50 000 EUR.
 V rámci toho nahrazujeme také náklady na použití tlakové komory po  úrazech při  potápění nebo u výškové nemoci.
 Náklady na kosmetické  operace
 Kosmetické operace až do výše 50 000 EUR
 (ošetření zubů/zubní náhrady až do výše 10 000 EUR).
 Náklady na lázeňskou léčbu
 Náklady na lázeňskou léčbu 5 000 EUR.

Spolupojištění se vztahuje na

 Již existující onemocnění
 Jsou započítána až tehdy, pokud se na následcích úrazu spolupodílela  převážnou měrou – nejméně z 60 procent.
 Úrazy v důsledku poruch  vědomí
 Například po srdečním infarktu, úžehu nebo záchvatu slabosti.
 Infekce po kousnutí  klíštětem
 Kousnutí klíštětem uznáváme jako pojistnou událost.
 Infekce
 Plnění poskytujeme také u následků infekcí, k jejichž přenosu došlo na  základě menších poranění kůže nebo bodnutí hmyzem.
 Spolupojištěná jsou rovněž ochranná očkování proti výše zmíněným  infekčním onemocněním, utrpí-li kvůli nim pojištěná osoba zdravotní újmu.  To platí také pro alergické reakce v důsledku bodnutí hmyzem.
 Otrava jídlem
 Pojistíme Vás proti následkům otrav jídlem (ne však alkoholem).